Koolist

Jõgeva Muusikakool on piirkonna ainuke muusikakool. Tegevuse eesmärgiks on noortele muusikalise alghariduse andmine, mitmekülgne vabaaja sisustamine ning kohaliku kultuurielu arendamine.
Tegutseb kaks osakonda:

  • Põhiõpe – annab klassikalist seitsmeaastast muusikaõpet. Õppurid võetakse vastu sisseastumiskatsete alusel. Individuaaltundides õpetatakse klaverit, viiulit, kitarri, akordionit, flööti, saksofoni, klarnetit ja löökpille. Lisaks on rühmaained solfedžo ja muusikalugu.
  • Huviõpe – keskendub eelkõige rühmas õppele ning see sisaldab kolme suunda: laul, tants ja instrumendiõpe.
    Lauluosakonnas on kaks vanuserühma: 3. – 4.a. ja 5.- 6. a. mudilased.
    Tantsuosakonnas tegutseb 5 erinevat vanuserühma alates 5.eluaastast kuni gümnaasiumi lõpuklassideni.
    Pilliõpe annab võimaluse õppida instrumenti neil õpilastel, kellel on tärganud huvi muusika vastu hilisemas koolieas.
    Sisseastumiskatseid ei ole.

Õppetöö toimub vastavalt Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt kinnitatud õppekavadele.

Lisaks individuaalsele pilliõppele tegutsevad koolis rahvamuusikaansamblid Nöpsid ja Tuustar, puupuhkpillide ansambel, mudilaskoor ja lastekoor.