Dokumendid

Huvihariduse ja huvitegevuse toetamine

Head lapsevanemad

Jõgeva Vallavolikogu on vastu võtnud Huvihariduse ja huvitegevuse toetamise korra.

Palun tutvuge korraga ja taotlege vajadusel oma lapsele toetust. Taotleda saavad rahvastikuregistri andmetel Jõgeva vallas elavate ja õppivate 7–19 aastaste laste ja noorte vanemad.

Taotleda saab õppuri toetust, mida makstakse huvitegevuses osaleja õppetasu kulude katmiseks või transporditoetust, mida makstakse huvitegevuses osaleja transpordikulude katmiseks.

Õppuri toetust ja transpordi toetust saab taotleda kaks korda aastas. Taotlus esitatakse Jõgeva Vallavalitsusele (edaspidi vallavalitsus) 1. novembriks (septembri–detsembri eest) ja 1. märtsiks (jaanuari–juuni eest).

Vallavalitsusel on õigus kontrollida õppuri osalemist huvitegevuses ning õppuri omapoolse osalustasu maksmist.

Pikem selgitus on Jõgeva valla kodulehel: jõgeva.ee > hariduse ja noorsootöö eeskirjad ja korrad

Taotlemine