Jõgeva valla aasta õpetaja huvikoolis on Jõgeva muusikakooli solfedžo- ja kooriklassi õpetaja Mare Talve.

by admin

Üheks keerulisemaks õppeaineks peetud solfedžo saab tema tunnis hoopis rõõmsama värvi. Tal on suurepärane oskus lapsi paremini laulma õpetada ja kaasata neid aktiivsesse rühmategevusse. Tema juhendamisel on kooli mudilaskoor osalenud maakondlikel ja üleriigilistel laulupidudel, samuti on tema juhendatud õpilased tulemuslikult esinenud maakondlikel solistide võistulaulmistel.

Ta on regioonis tuntud pedagoog ning tunnustatud koorijuht, kes väärtustab ja hoiab au sees eelkõige eesti laulutraditsioone.