Jõgeva Muusikakool - Siiram kui sõnad on helide keel …

Alates 11. märtsist on Jõgeva Muusikakool täielikult distantsõppel!

by admin

Alates 11. märtsist on Jõgeva Muusikakool täielikult distantsõppel!

Vabariigi Valitsuse 9.03.2021 korraldus nr 111.

19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine. Korraldusega nähakse ette täiendavad liikumisvabaduse piirangud ja meetmed.

Uus õigusakt ja seletuskiri on veebilehel kriis.ee.

Muudatused õppetöös

by admin

Alates 01.märtsist toimuvad Jõgeva Muusikakoolis kõik individuaalsed kontakttunnid (põhiõppe eriala, huviõppe eriala, üldklaver)

Solfedžo tunnid  personaalselt õpetajaga kokkuleppel (individuaalne tegevus)

Ei toimu eelklassi rütmika, huviõppe solfedžo, muusikaloo, ansambli- ja koorilaulu tunde.