Muudatused õppetöös

by admin

Alates 01.märtsist toimuvad Jõgeva Muusikakoolis kõik individuaalsed kontakttunnid (põhiõppe eriala, huviõppe eriala, üldklaver)

Solfedžo tunnid  personaalselt õpetajaga kokkuleppel (individuaalne tegevus)

Ei toimu eelklassi rütmika, huviõppe solfedžo, muusikaloo, ansambli- ja koorilaulu tunde.