Alates 3. maist muusikakoolis kontaktõpe kõikidel klassidel

by admin

Alates 3. maist muusikakoolis kontaktõpe kõikidel klassidel! Tunniplaani alusel toimuvad põhiõppe eriala, solfedžo ja muusikalugu, huviõppe solfedžo ja pillitunnid.