Alates 11. märtsist on Jõgeva Muusikakool täielikult distantsõppel!

by admin

Alates 11. märtsist on Jõgeva Muusikakool täielikult distantsõppel!

Vabariigi Valitsuse 9.03.2021 korraldus nr 111.

19. augusti 2020. a korralduse nr 282 „COVID-19 haiguse leviku tõkestamiseks vajalikud meetmed ja piirangud“ muutmine. Korraldusega nähakse ette täiendavad liikumisvabaduse piirangud ja meetmed.

Uus õigusakt ja seletuskiri on veebilehel kriis.ee.